Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Lütfen Şato Yazılım ürününüzü kullanmadan önce bu yazılım lisans anlaşmasını okuyun. Şato Yazılım ürününüzü kullanarak bu anlaşmanın sizin için bağlayıcı olduğunu kabul etmiş olursunuz.

  1. Yazılım/uygulama ve bu anlaşmaya (“Yazılım”) eşlik eden bu Anlaşmanın şartları ve koşullarına uygun olarak kullanılmak üzere lisanslanmıştır. Şato Yazılım ve lisans sağlayıcıları Yazılım’ın mülkiyetini ellerinde tutmakta olup, Şato Yazılım açıkça size vermediği tüm hakları saklıdır. Bu anlaşmanın hükümleri Şato Yazılım tarafından sağlanan ve orijinal Yazılım’ın yerini alan ve/veya bunu destekleyen her türlü yazılım güncellemesi için amir hüküm niteliğinde olmakla birlikte, ayrı bir lisansla gelen güncellemelerde, o güncellemeye ait lisansın hükümleri geçerlidir.
  2. Lisans Hakkı ve Kısıtlamaları. Bu anlaşmanın hüküm ve koşullarına tabi olmak üzere yalnızca satın aldığınız Şato Yazılım ürününde,Yazılımın tek bir kopyasını kullanmanız için sınırlı genel lisans sunar. Şunları yapamaz, başkalarının yapmasına izin veremez ve yapmayacağınızı/izin vermeyeceğinizi de kabul edersiniz (anlaşmada açıkça izin verilmediği sürece): Yazılımın veya herhangi bir bölümünü kaynak koda dönüştüremez, parçalarına ayıramaz, tersine yapılandıramaz veya kaynak kodunu türetmeye veya yükleyicisini oluşturmaya çalışamazsınız (yürürlükteki kanunlar tarafından açıkça izin verilmediği sürece). BU YAZILIM NÜKLEER TESİS, UÇAK NAVİGASYONU VEYA İLETİŞİM SİSTEMLERİ, HAVA TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ, TIBBİ AYGITLAR VEYA YAZILIMIN BOZULMASI HALİNDE ÖLÜME, KİŞİSEL YARALANMAYA VEYA AĞIR FİZİKSEL VEYA ÇEVRESEL HASARA YOL AÇABİLECEK DİĞER EKİPMANLARDA KULLANILMAK AMACIYLA TASARLANMAMIŞTIR.
  3. Yazılımı üçüncü bir tarafa satamaz, dağıtamaz, kiralayamaz, Yazılım’ın alt-lisansını çıkaramaz veya Yazılım’ı diğer şekillerde devredemez ve başkalarının bunları yapmasına da imkan tanıyamazsınız.
  4. Bu anlaşma, feshedilene dek yürürlüktedir. Her iki taraf, herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle bu anlaşmayı sonlandırabilir. İşbu anlaşmanın herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde Yazılım’ı kullanma hakkınız Şato Yazılım tarafından otomatik olarak feshedilecektir. İşbu Anlaşmanın feshedilmesiyle birlikte, Yazılımı kullanmayı derhal bırakmanız ve sahip olduğu veya denetlediği tüm Yazılım kopyalarını yok etmeniz gerekmektedir.
  5. YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI. KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ SINIRLAR DAHİLİNDE OLMAK ŞARTIYLA; Şato Yazılım, Şato Yazılım’a AİT HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN VEYA HİZMETİNİN SATIŞI, LİSANSLANMASI VEYA KULLANILMASI YA DA KULLANILAMAMASI SONUCU ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR ÖZEL, DOLAYLI, NEDENSEL VEYA ARIZÎ ZARARDAN YA DA YEDEK ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN SAĞLANMASI MALİYETİ, KAR KAYBI, BİLGİ VEYA VERİ KAYBINDAN, SÖZ KONUSU ZARARIN OLUŞMA OLASILIĞI ŞATO YAZILIM’A ÖNCEDEN HABER VERİLMİŞ OLSA DAHİ, YÜKÜMLÜLÜK SAVINA VE SEBEBİNE BAKILMAKSIZIN (ANLAŞMA, HAKSIZ FİİL VEYA DİĞER), HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR. Yukarıdaki sınırlamalar, üstte bahsedilen çözüm temel amacına hizmet etmese de geçerli olacaktır. Bazı yargı mercileri, arızi ya da neden olunan zararların dışarıda bırakılmasına ya da sınırlanmasına izin vermediği için yukarıdaki sınırlama veya dışarıda bırakma hükmü sizin için geçerli olmayabilir. Yukarıdaki sınırlamalar, ilgili yasaların gerektirdiği durumlarda ve kapsamı çerçevesinde, kişisel yaralanmalar için geçerli olmayacaktır.
  6. Eksiksiz Anlaşma; Hakim Dil İşbu anlaşma, Yazılım’ın kullanımı konusunda taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil etmekte olup, bu konuyla ilgili olarak daha önce veya anlaşma süresi içinde yapılmış tüm yazılı veya sözlü uzlaşmaların, bildirimlerin veya anlaşmaların yerine geçer. İşbu anlaşmada yapılacak hiçbir değişiklik veya tadilat, yazılı olup Şato Yazılım tarafından imzalanmadığı müddetçe bağlayıcı olmayacaktır. İşbu anlaşmanın her türlü çevirisi yalnızca yerel gereksinimleri karşılamak amacıyla yapılmış olup, İngilizce ve İngilizce olmayan nüshaları arasındaki her türlü uyuşmazlıkta İngilizce nüshası geçerli olacaktır.
  7. Güncellemeler. Şato Yazılım’ın, Yazılıma ilişkin güncelleme veya destek sağlamak için hiçbir yükümlülüğü yoktur. Şato Yazılım’ın, kendi takdirine bağlı olarak Yazılım (“Güncellemeler”) için ürününüze güncellemeler ve/veya yükseltmeler sağlaması durumunda, Şato Yazılım’ın herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle bu tür Güncellemeleri iptal edebileceğini kabul edersiniz.Yazılımın yetkisiz çoğaltılması veya dağıtımı yasalar uyarınca cezaya tabidir.

© 2020 Şato Yazılım. Tüm hakları saklıdır.